Ordna en samling kring missionen!

På den här sidan hittar du tips och idéer som du kan använda dig av när du ordnar en samling kring missionen. Materialet kan användas i skriftskolor, barngrupper eller allmänna missionssamlingar.

Här finns ett förslag på hur du kan lägga upp en skriftskollektion som är ungefär en timme lång. 

Till denna lektion hör en PowerPoint-serie, som också finns som pdf. Textdelen förklarar bilderna i PowerPoint-serien/pdf:en.

Om du har två timmar till ditt förfogande kan du ordna en missionsspårning på den andra lektionen. Du kan välja vilka frågor och uppgifter du vill ha med i spårningen. Förslag på material till spårning hittar du lite längre ner på denna sida.

Ska du berätta om missionen på en samling av något slag? Här hittar du tips som rör planering och upplägg.

Här kan du ladda ner en pdf med förslag på hur du kan skapa din egen frågesport kring missionen.

Denna pdf innehåller sånger på olika språk. 

Varför inte introducera kenyanska lekar t.ex. i barngruppen? Här hittar du lekar och regler.

Ett sätt att göra missionslandet mer konkret är att bjuda på något ätbart därifrån. I denna pdf hittar du recept på allt från maträtter till tilltugg från västra Kenya.

Denna spårning passar för alla åldrar och du kan använda den t.ex. i konfirmandgrupper, på olika läger eller på andra typer av samlingar. Den kan ordnas inomhus eller utomhus. Gör upp en bana med ett antal stationer och placera ut en fråga eller uppgift vid varje station. Fundera också ut hur deltagarna ska hitta stationerna – du kan t.ex. göra upp en karta, tejpa pilar av målartejp på golvet om ni är inomhus eller snitsla en bana med plast- eller tygband om ni är utomhus.

Dela sedan in deltagarna i grupper om 2-4 personer, som påbörjar spårningen med ett litet tidsintervall för att undvika att många samlas vid samma station. Lagen behöver papper och penna så att de kan skriva ner sina svar för genomgång efteråt. 

I denna pdf finns frågor och uppgifter för spårningen. Välj ut de frågor och uppgifter som du vill använda. Vanligen hinner man med 8–10 stationer på en timme. Vissa frågor eller uppgifter behöver lite förberedelse, vilket framgår i pdf:en. Rätta svar hittar du här.