Förbeställ 150-årshistorik!

Lutherska Evangeliföreningen i Finland grundades år 1873. Inkommande år firar Evangeliföreningen därför sitt 150-årsjubileum, och med anledning av detta kommer Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) och SLEF att ge ut en gemensam bok.

Boken kommer att innehålla femton artiklar, tio på finska och fem på svenska. Följande personer skriver om respektive tema: Seppo Suokunnas: F. G. Hedberg  •  Lasse Nikkarikoski: Kustannustoiminnasta  •  Göran Stenlund: Sång och musik  •  Pasi Palmu: Sanoma ja oppi  •  Reijo Arkkila: Evankeliumijuhlia Suomessa ja maailmalla  •  Ingvar Dahlbacka: Evangeliföreningens delning  •  Pekka & Sirkka-Liisa Huhtinen: Lähetystyö  •  Brita Jern: Mission   Martti Arkkila: Sleyn suhde kansankirkkoon  •  Hannu Kippo: Herätys ja herätysliike  •  Maria Boström: Vårdö bönehus  •  Soili Haverinen: Luther-kirkko  •  Maarit Toskala: Maata näkyvissä  •  Albert Häggblom: Framtidsperspektiv  •  Tom Säilä: Tulevaisuuden näköaloja

Därtill kommer bilagor med bilder från respektive organisations rika historia att ingå.

Fram till årsskiftet är det möjligt att förbeställa boken och samtidigt få med sitt namn i en Tabula gratulatoria. Bokens pris vid förbeställningen är 29,00 euro (eventuella postkostnader tillkommer). Förbeställningar görs till SLEF:s kansli (050 400 9135, ).