Från styrelsens horisont

Följande beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde i Vasa 20.1.2023:

  • Konstituering. Efter sluten omröstning valdes Ingvar Dahlbacka till styrelsens ordförande och Göran Stenlund till viceordförande för år 2023. Verksamhetsledaren kallades till sekreterare för året.
  • Nya medlemmar. Styrelsen antog tre nya medlemmar i SLEF.
  • Bidrag. Noterades att Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr har beviljat SLEF ett bidrag om 1 800 euro för Team Polstjärnans Kaamosskidåkning i Riisitunturi 5–8.1.2023.
  • Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2023 innebär detta för SLEF:s del bland annat att fullt dagtraktamente utgör 28,80 euro, deldagtraktamente 13,20 euro och km-ersättningen 0,424 euro/km.
  • Teckningsrättigheter. Den tillträdande ekonomichefen Hannu Mäkimattila beviljades teckningsrättigheter till ett antal SLEF bankkonton och värdeandelskonton.
  • Rapport, Södra Finland. Styrelsen mottog en rapport från arbetsgruppen för verksamheten i Södra Finland och riktade ett tack till gruppen för dess arbete. Styrelsen bad hemlandsledningen och hemlandsrådet att notera rapporten i den fortsatta planeringen av verksamheten i Södra Finland.
  • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
  • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 1.4.2023 i Helsingfors.


Albert Häggblom
styrelsens sekreterare