GÅVA TILL STUDENTARBETET I KENYA!

SLEF:s Advents- och julgåva 2023 ger vi till studentarbetet i Kenya!

Studenterna i Kenya har stora utmaningar eftersom de saknar studiestödsmöjligheter och ofta dessutom både mat och logi. Medlen används också för en studentkonferens som ordnas i december.
Vad ger vi? Studentarbetet hjälper på campus med själavård och utanför campus med gudstjänster. I december hålls ett stort studentmöte. 
 
Bankkonto: FI45 4055 1120 0020 96
Mobile Pay nr: 74262
Mottagare: SLEF
Meddelande: Studentarbetet samt din egen församling!
Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!
 
Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2022/1661. Landskapet Åland: ÅLR 2022/5561.