Ge en gåva

SLEF bygger en stor del av sin verksamhet på gåvor och kollekter och tar emot varje gåva med tacksamhet! 

Gåvorna kan betalas till SLEF:s kontonummer eller med MobilePay. Om du önskar ge till ett specifikt ändamål ska du ange det i meddelandefältet så att gåvorna registreras på rätt ställe. Uppge även din hemförsamling (för statistikens skull)!

BANKKONTO. SLEF:s bankkontonummer är IBAN FI45 4055 1120 0020 96, BIC HELSFIHH.

MOBILEPAY. En lista med MobilePay-nummer för olika ändamål hittar du genom att klicka här.

OFFICIELLA KOLLEKTER. Kyrkostyrelsen fastslår årligen till vilka ändamål församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska bära upp kollekt. Under 2023 finns SLEF med på listan enligt följande: 2 april (Palmsöndagen) för bibelöversättningsarbete i Kenya, 15 oktober (Tjugonde söndagen efter pingst) för skolning av unga kristna ansvarsbärare i Etiopien, plus en valbar helgdag för läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland.

INSAMLINGAR. SLEF ordnar med jämna mellanrum insamlingar där medlen tillfaller särskilda ändamål. 

STÖDRINGAR. SLEF:s missionärer och utlandsarbetare har alla varsin stödring. Även lägerområdet Klippan har en stödring. Gå med i en stödring för att regelbundet stöda din missionär, utlandsarbetare eller lägerområdet Klippan med bön och ekonomiska medel! Läs mera om stödringarna och anmäl dig till en eller flera stödringar genom att klicka här.

MÅNADSGÅVAN 2023. Månadsgåvan 2023 är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Det är möjligt beställa ett fysiskt häfte från SLEF:s kansli (tfn 050 400 9135, e-post: slef@slef.fi) eller att ladda ned ett digitalt häfte (PDF-format). Du kan också ta del av informationen genom att följa med de månatliga inläggen i den här YouTube-spellistan.

TESTAMENTEN. SLEF tar gärna emot donationer och testamenten. Medlen går oavkortade, utan skatt, till angivet ändamål. Vid behov står föreningen till tjänst med råd och hjälp vid uppgörande av donationsbrev och testamenten – kontakta i så fall verksamhetsledare Albert Häggblom (+358 50 537 5790, albert.haggblom@slef.fi) eller ekonomichef Hannu Mäkimattila (+358 9 6811 5621, hannu.makimattila@slef.fi).

TILLSTÅNDSNUMMER. Finland förutom Åland RA/2022/1661, beviljat 24.11.2022 fr.o.m. 1.1.2023 tillsvidare. Landskapet Åland ÅLR 2022/5561/ för tiden 1.1-31.12.2023. Läs mer om penninginsamlingstillståndet genom att klicka här!