Ge evangeliet vidare!

Vill du vara med och ge evangeliet vidare genom en gåva till SLEF:s verksamhet? Din gåva, oavsett om den är liten eller stor, tas emot med stor tacksamhet och förvaltas omsorgsfullt.

Det finns många tillvägagångssätt för gåvogivande. Välj i menyn här nedan det alternativ som passar dig bäst!

  • SLEF:s bankkontonummer är IBAN FI45 4055 1120 0020 96 • BIC HELSFIHH.
  • Om du önskar ge till ett specifikt ändamål ska du ange det i meddelandefältet så att gåvorna registreras på rätt ställe. Uppge även din hemförsamling för statistikens skull.
  • Om du använder MobilePay-numret 73164 fördelas intäkterna jämnt mellan hemladsarbetet och yttre missionen.
  • För en förteckning över samtliga MobilePay-nummer i SLEF, klicka här.

Kyrkostyrelsen fastslår årligen till vilka ändamål församlingarna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland ska bära upp kollekt. Under 2024 finns SLEF med på listan enligt följande:

  • 24.3.2024 (palmsöndagen): för missionsarbetet
  • 6.10.2024 (tjugonde söndagen efter pingst): Barn- och ungdomsarbetet
  • en valbar helgdag (som församlingen själv fastslår): för läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland

SLEF:s missionärer och utlandsarbetare har alla varsin stödring. Även lägerområdet Klippan har en stödring. Gå med i en stödring för att regelbundet stöda din missionär, utlandsarbetare eller lägerområdet Klippan med bön och ekonomiska medel! Läs mera om stödringarna och anmäl dig till en eller flera stödringar genom att klicka här.

Månadsgåvan 2024 till SLEF är ett hjälpmedel för regelbunden förbön för och gåvogivande till SLEF:s mångsidiga verksamhet. Varje månad i året har ett särskilt ändamål. Fysiska häften kommer att distribueras under året och här kan du ladda ner ett digitalt häfte. Det är möjligt beställa ett fysiskt häfte från SLEF:s kansli (tfn 050 400 9135, e-post: ). Se även den här YouTube-spellistan.

Stöd SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet genom en månatlig gåva. Gåvan kan exempelvis uppgå till 5 euro, 20 euro, 50 euro eller 100 euro. Den kan också variera från månad till månad. Gåvan betalas (a) via SLEF:s bankkonto FI57 4970 2820 0057 20 med meddelandet ”SLEF-fadder”, eller (b) via MobilePay nr 10182. Du kan enkelt anmäla dig som SLEF-fadder genom att klicka här.

SLEF tar gärna emot donationer och testamenten. Medlen går oavkortat, utan skatt, till angivet ändamål. För mer information, klicka här eller kontakta verksamhetsledare Albert Häggblom (+358 50 537 5790, ) eller ekonomichef Hannu Mäkimattila (+358 9 6811 5621, ).

Finland förutom Åland RA/2022/1661, beviljat 24.11.2022 fr.o.m. 1.1.2023 tillsvidare. Landskapet Åland ÅLR 2023/6968/ för tiden 1.1–31.12.2024. För mer information om penninginsamlingstillståndet, klicka här.