Kom med i SLEF:s stödringar!

Stöd SLEF:s missionärer genom bön och regelbundna bidrag – kom med i en stödring för någon av de utsända, eller för lägerområdet Klippan!

En stödring består av enskilda personer eller hushåll. Som medlem i stödringen stöder du SLEF:s utsända, eller Klippan, genom förbön och med en månatlig summa som du själv bestämmer. Summan kan variera från månad till månad. Du kan vara med i flera stödringar samtidigt.

Som medlem i en stödring får du regelbundet rundbrev med information från din utsända. Stödringarna ger närmare kontakt med arbetet i fråga och en större delaktighet i uppgiften som sändare/understödjare och förebedjare.

De medel som samlas in via en stödring för en utlandsanställd används av SLEF för den utsändas omkostnader på fältet. En eventuell överskjutande del används till övriga behov på samma arbetsfält. De medel som samlas in via stödringen för Klippan används till omkostnader för lägerområdet Klippan.

Då du har anmält dig till en eller flera stödringar får du inbetalningsanvisningar och ett personligt referensnummer för varje stödring som du anmält dig till.

Varje månad får alla medlemmar i en stödring ett stödringsbrev med aktuell information och ett bankgiro (medlemmar i Klippans stödring får några gånger per år). Ifall du styrt betalningarna till automatisk betalning, får du alltså ändå varje månad ett stödringsbrev för den aktuella informationens skull.

Anmäl dig till stödringarna genom att klicka på ett eller flera av namnen här nedan!

Magnus Dahlbacka är bibelöversättare med huvuduppgift i Kenya. Anmäl dig till hans stödring genom att klicka här.

Heidi och Evans Orori är SLEF:s missionärer i Kenya. Anmäl dig till deras stödring genom att klicka här.

Anmäl dig till stödringen för lägerområdet Klippan genom att klicka här.