Heidi och Evans Ororis stödring

Heidi och Evans Orori är missionärer i Kenya.

Heidi och Evans Orori är, efter sex år i Etiopien, från augusti 2022 missionärer i Kenya. De är engagerade i församlingsarbete inom ramen för den lutherska kyrkan, ELCK.

Till familjen hör barnen Nellie, Esther, Joel och Dominic.

E-post: ,

Anmäl dig till Heidi och Evans Ororis stödring genom att fylla i formuläret nedan!

Stödring, Heidi och Evans Orori
Jag vill ha stödringsbreven per

Suomenkielisiä ilmoittautumislomakkeita saa SLEF:ltä:
+358 9 681 1560, +358 50 400 9135  •