Helena Sandbergs stödring

Helena Sandberg är missionär i Etiopien.

Helena Sandberg arbetar som missionär i Etiopien inom Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka. Hennes huvuduppgift är utbildning till kristen fostran inom ramen för kyrkans arbete bland barn och ungdomar.

E-post:

Anmäl dig till Helena Sandbergs stödring genom att fylla i formuläret nedan!

Stödring, Helena Sandberg
Jag vill ha stödringsbreven per

Suomenkielisiä ilmoittautumislomakkeita saa SLEF:ltä:
+358 9 681 1560, +358 50 400 9135  •