Stödring för lägerområdet Klippan

Har Klippan betytt mycket för dig? Eller har du nyligen upptäckt Klippan, och insett vilken potential Klippan har för kristen fostran, andlig tillväxt och upplevelser? Vill du att framtida generationer ska kunna njuta av lägerområdet? Kom med i stödringen för lägerområdet Klippan genom att anmäla dig på formuläret nedan!

Stödring, Klippan
Jag vill ha stödringsbreven per

Suomenkielisiä ilmoittautumislomakkeita saa SLEF:ltä:
+358 9 681 1560, +358 50 400 9135  •