Ett andligt hem

När det är som bäst präglas ett hem av en god balans mellan vila och arbete. SLEF vill i och med sin verksamhet i hemlandet fungera som ett andligt hem där det erbjuds såväl vila som meningsfulla arbetsuppgifter. Varmt välkommen med i gemenskapen!

SLEF:s arbete i hemlandet omfattar bland annat barn- och ungdomsarbete, familjearbete, musikverksamhet, gudstjänst- och mötesverksamhet och seniorverksamhet. En viktig del av arbetet sker i föreningens bönehus och andra samlingslokaler runtom i Svenskfinland. Även lägerområdena Klippan i Monäs, Nykarleby, samt Fridskär i Närpes är betydelsefulla platser, i synnerhet under sommarhalvåret.

För mer information om SLEF:s hemlandsarbete, se SLEF:s hemlandsstrategi.

Kontaktperson för hemlandsverksamheten:
Tomas Klemets, hemlandsledare
+358 50 581 8058  •