Verksamhet nära dig

På lokal nivå är SLEF:s verksamhet ofta organiserad i lokalavdelningar, och i vissa fall i lokala grupper med anknytning till SLEF. Hur verksamheten ser ut lokalt varierar, men ofta är det fråga om predikomöten och bibelstudier, symöten och sångverksamhet. Vissa avdelningar har gudstjänstverksamhet och vissa ordnar program för barn och ungdom. Du hittar information om aktuell verksamhet i kalendern. Många avdelningar har också egna Facebookgrupper eller -sidor där den nyaste informationen finns.

Avdelningarna och grupperna hör i sin tur till något av SLEF:s sex verksamhetsdistrikt: Österbottens norra distrikt, Vasa distrikt, Österbottens södra distrikt, Nylands distrikt, Åbolands distrikt och Ålands distrikt. Distrikten ordnar då och då verksamhet som är gemensam för avdelningarna i regionen. Aktuell information finns i kalendern!

Bekanta dig gärna med SLEF:s avdelningsreglemente!

Om du har frågor eller idéer som rör lokal och regional verksamhet kan du rikta dem till SLEF:s hemlandsledare:

Tomas Klemets, hemlandsledare
+358 50 581 8058  •