Sjung till Herren en ny sång!

Bibeln uppmanar oss ofta att sjunga om Gud och till hans ära. Sången och musiken har alltid varit – och är så fortfarande! – en viktig del av SLEF:s identitet. Den egna sångboken Sionsharpan används flitigt och det finns många olika körer och sång-/musikgrupper som är anknutna till föreningen.

Bilden ovan är hämtad från SLEF:s musikevenemang American Bluegrass Gospel Night, som i fem repriser har hållits på lägerområdet Klippan i Monäs, Nykarleby.

Kontaktperson för musikverksamheten:
Niklas Lindvik, musiksekreterare
+358 50 522 7879  •