Välkommen med i Evangelicum!

Ungdomskören Evangelicum är en kör för ungdomar från högstadieåldern uppåt. Medlemmarna i kören kommer från hela svenska Österbotten, men också från södra Finland. Kören samlas i medeltal en gång i månaden på olika platser i Svenskfinland. Ett par gånger per termin samlas Evangelicum till körläger, oftast i Evangeliska Centret i Vasa.

Evangelicum vill erbjuda ungdomar en god kristen gemenskap på Bibelns grund, med Jesus i centrum. Samtidigt vill kören vara med och sprida det glada budskapet om Jesus Kristus, världens Frälsare. Alla ungdomar är välkomna med i kören!

Evangelicum leds av Niklas ”Nicko” Lindvik och Henrica Lillsjö.

Med anledning av Evangelicums 50-årsjubileum har en dokumentärfilm sammanställts – du hittar filmen via denna länk.

Niklas ”Nicko” Lindvik, musiksekreterare, dirigent
+358 50 522 7879  •  niklas@efo.fi

Henrica Lillsjö, dirigent
+358 50 331 0930  •  henrica.lillsjo@gmail.com

Aktuella händelser för kören

Evangelicum, körläger, Vasa

28.01.2023 14:00 – 29.01.2023 18:30

Evangeliska Centret (EC), Vasa

Läs mer...

Körworkshop med Pekka Simojoki

17.02.2023 18:00 – 18.02.2023 19:30

Evangeliska Centret (EC), Vasa

Läs mer...