Välkommen med i Evangelicum!

Ungdomskören Evangelicum är en kör för ungdomar från högstadieåldern uppåt. Medlemmarna i kören kommer från hela svenska Österbotten, men också från södra Finland. Kören samlas i medeltal en gång i månaden på olika platser i Svenskfinland. Ett par gånger per termin samlas Evangelicum till körläger, oftast i Evangeliska Centret i Vasa.

Evangelicum vill erbjuda ungdomar en god kristen gemenskap på Bibelns grund, med Jesus i centrum. Samtidigt vill kören vara med och sprida det glada budskapet om Jesus Kristus, världens Frälsare. Alla ungdomar är välkomna med i kören!

Evangelicum leds av Niklas ”Nicko” Lindvik och Henrica Lillsjö.

Med anledning av Evangelicums 50-årsjubileum har en dokumentärfilm sammanställts – du hittar filmen via denna länk.

Niklas ”Nicko” Lindvik, musiksekreterare, dirigent
+358 50 522 7879  •  

Henrica Lillsjö, dirigent
+358 50 331 0930  •  

Aktuella händelser för kören

Lördag 9.12 kl. 18:00

SLEF:s julkonsert

Närpes kyrka, Närpes

Lördag 9.12 kl. 20:00

Ungdomarnas julfest

Evangeliska Centret (EC), Vasa

Lördag–söndag 27–28.1

Körläger med Ungdomskören Evangelicum

Evangeliska Centret (EC), Vasa