Den evangeliska rörelsens sångskatt

Sionsharpan, den evangeliska rörelsens sångbok, är vid sidan av psalmboken allmänt spridd och flitigt använd runtom i Svenskfinland. Det första häftet av Sionsharpan utkom till Lutherska Evangeliföreningens första årsmöte sommaren 1874 i Helsingfors. Under årens lopp har sångsamlingen bearbetats i olika repriser och antalet sånger utökats efter hand.

Den nyaste, adertonde reviderade upplagan av Sionsharpan utkom år 1993. Ackompanjemangsboken till denna upplaga utkom år 2005.

Sionsharpan har med sina teologiska betoningar sjungit in den tro som kännetecknar SLEF i det evangeliska folkets hjärtan. Förutom som sångbok använder somliga Sionsharpan också som andaktsbok.

Sionsharpan finns med röd pärm och vit pärm. Det finns även en ackompanjemangsbok.