Kom med på läger!

En viktig del av SLEF:s ungdomsarbete utgörs av läger för tonåringar och ungdomar. Lägren bjuder på mångsidigt program, där kärnan är gemenskapen med Gud och andra kristna: bibelstudier, andakter, tid för bön och lovsång och gemenskapsbyggande aktiviteter.

I samband med påsken ordnas ett påskläger. Sommartid ordnas såväl tonårsläger (för 13–16-åringar) och ungdomsläger (för ungdomar och unga vuxna från 16-årsåldern och uppåt). Under hösten ordnas höstläger och på nyår ett nyårsläger. Under de senaste åren har tonårs- och ungdomsläger ordnats på lägerområdet Klippan i Munsala, på Evangeliska Centret i Vasa och i Vårdö bönehus på Åland. Dessutom ordnar SLEF varje år i samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland en lägerskriftskola för ungdomar i konfirmandåldern.

Oavsett om du har varit med på något av SLEF:s läger tidigare eller inte, är du varmt välkommen med!

Närmare information om lägerverksamheten ger SLEF:s ungdomssekreterare:

Martin Sandberg, ungdomssekreterare
+358 40 150 5804  •  martin.sandberg@slef.fi

Tanja Forsblom, ungdomssekreterare
+358 50 360 9432  •  tanja.forsblom@slef.fi