Samlingar för ungdomar

SLEF arrangerar regelbundna samlingar för tonåringar/ungdomar och unga vuxna i olika delar av Svenskfinland. Kolla in vilka samlingar som ordnas nära dig!

  • Ungdomssamlingar i Purmo kyrkhem (Purmovägen 313, 68930 Purmo) i regel varannan onsdag kl 18:30.
  • Samlingar för unga och unga vuxna på Station 1 (Stationsvägen 1, 68600 Jakobstad) i regel varannan lördag kl 18:30.
  • Ungdomsgruppen Lutski i Evangeliska Centret, EC (Korsholmsesplanaden 2, 65100 Vasa) samlas i regel varannan tisdag (jämna veckor) kl 19. Här kan du dela tankar, idéer och förslag!
  • Tonårsöppet i EC, Evangeliska Centret (Korsholmsesplanaden 2, 65100 Vasa) samlas i regel en gång i månaden på fredag med drop-in från kl 18 och program från kl 19.
  • Tonårssamlingar i Luthergården (Carlborgsvägen 5, 64200 Närpes) samlas i regel en gång i månaden på fredag kl 18.
  • Torsdagssamlingar för unga och unga vuxna på Trädis (Trädgårdsg 19 b, 20100 Åbo) i regel varje torsdag kl 18, i samarbete med LFF.

Närmare information om lokala ungdomsgrupper ger SLEF:s ungdomssekreterare:

Martin Sandberg, ungdomssekreterare
+358 40 150 5804  •  

Tanja Forsblom, ungdomssekreterare
+358 50 360 9432  •