Samlingar för ungdomar

SLEF arrangerar regelbundna samlingar för tonåringar/ungdomar och unga vuxna i olika delar av Svenskfinland. Kolla in vilka samlingar som ordnas nära dig!

  • Ungdomssamlingar i Purmo kyrkhem (Purmovägen 313, 68930 Purmo) i regel varje onsdag kl 18:30.
  • Samlingar för unga och unga vuxna på Station 14 (Bennäs kyrkhem, Vasavägen 14, 68910 Bennäs) i regel två lördagar i månaden kl 19:30.
  • Ungdomsgruppen Lutski i Evangeliska Centret, EC (Korsholmsesplanaden 2, 65100 Vasa) samlas i regel varannan tisdag (jämna veckor) kl 19.
  • Tonårsöppet i EC, Evangeliska Centret (Korsholmsesplanaden 2, 65100 Vasa) samlas i regel var tredje vecka på fredag med drop-in från kl 18 och program från kl 19.
  • Tonårssamlingar i Luthergården (Carlborgsvägen 5, 64200 Närpes) samlas i regel varannan vecka på fredag kl 18.
  • Torsdagssamlingar för unga och unga vuxna på Trädis (Trädgårdsg 19 b, 20100 Åbo) i regel varje torsdag kl 18, i samarbete med LFF.

Närmare information finns på @slefungdom på Instagram och SLEF Ungdom på Facebook. Mer information om lokala ungdomsgrupper ger också SLEF:s ungdomssekreterare:

Martin Sandberg, ungdomssekreterare
+358 40 150 5804  •  

Tanja Forsblom, ungdomssekreterare
+358 50 360 9432  •