Jubilera genom givande

Under 2022 fyller SLEF 100 år som svenskspråkig förening. Jubileet har uppmärksammats på flera olika sätt och dit hör bland annat en jubileumsinsamling, vars insamlingsändamål har varierat under året. Tack för alla bidrag som kommit SLEF:s verksamhet till del genom insamlingen!

Ännu finns det möjlighet att visa sin tacksamhet till Gud för de gångna hundra åren genom att delta i jubileumsinsamlingen. Under hösten används gåvan för bibelspridning på missionsfälten. Gåvan kan betalas in till SLEF:s konto, IBAN FI45 4055 1120 0020 96, eller med MobilePay, nr 22955. Ange din egen hemförsamling (detta är önskvärt av statistiska orsaker) och SLEF 100 hösten 22 som meddelande.

Information om penninginsamlingstillstånd hittar du här.

Tack för din gåva!