Dagens andakt, 18.4.2024

Bengt Strengell utgår i dagens andakt från berättelsen om Jesu möte med tullindrivaren Sackeus. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Så hav nu, själ, ett fröjdfullt sinne”.

Dagens andakt, 17.4.2024

Sofie Granlund delar i dagens andakt insikter från läsningen av Carl Olof Rosenius bok Syndens dagliga plåga. Avslutningsvis sjunger vi psalmen ”Min Jesus, min Herre” (Psalmbokstillägget nr 816). För att lyssna till den tidigare andakt som det hänvisas till, klicka här.

Dagens andakt, 16.4.2024

Tina Granfelt delar i dagens tankar med sig av tankar kring såväl sorg som hopp. Avslutningsvis sjunger vi psalmen ”Kvällens tystnad bärs av ett eko” (Psalmbokstillägget nr 944).

Dagens andakt, 15.4.2024

Rune Fant utgår i dagens andakt från den här veckans tema i kyrkoåret: Den gode herden. Avslutningsvis sjunger vi psalmen ”Min herde Herren Jesus är” (Psalmboken nr 400).

Andra söndagen efter påsk

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Andra söndagen efter påsk är Den gode […]

Dagens andakt, 12.4.2024

Den här veckans tema i kyrkoåret är Uppståndelsens vittnen. Tomas Klemets berättar i dagens andakt om två annorlunda vittnen för uppståndelsen: svepeduken i Turin och sudariet i Oviedo. Avslutningsvis sjunger vi ”Jesus lever, lever idag!” (Sionsharpan nr 56).

Dagens andakt, 11.4.2024

Ann-Sofi Bäcks andakt tar avstamp i talesättet ”Var dag är en sällsam gåva, en skimrande möjlighet”. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Är du glad, av hjärtat nöjd?” med Ungdomskören Evangelicum. Andakten är en repris från 20.4.2023.

Dagens andakt, 10.4.2024

Carolina Djupsjöbacka berättar i dagens andakt om lärjungen Petrus, en av Bibelns många fascinerande personligheter. Avslutningsvis sjunger vi psalmen ”De trodde att Jesus var borta” (Psalmboken nr 100).

Dagens andakt, 9.4.2024

Tanja Forsblom delar i dagens andakt tankar kring grusade drömmar, men också hur Gud vandrar med i allt. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Blott en dag” från skivan Möda, vila & behag.

Dagens andakt, 8.4.2024

Om [Jesus] är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu kan se (Joh 9:25). Så uttryckte sig en tidigare blind man som blivit helad av Jesus. Tom Bergman tangerar detta tema i dagens andakt. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Är det sant att Jesus är min broder” (Sionsharpan […]