Första söndagen i advent

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Första söndagen i advent är Din konung […]

Dagens andakt, 25.11.2022

Tomas Klemets berättar om Svepeduken i Turin, genom vilken vi kan få se en bild av hur Jesus såg ut. Avslutningsvis sjungs adventspsalmen ”Kristus kommer, världens ljus” (Psalmboken nummer 13) Bild från Vörå kyrka: Jesus på förklaringsberget (foto: Tomas Klemets) Bild från Hagia Sofia, Istanbul: Kristusmosaik (foto: David Forsblom)

Apologetik i mötet med det postsekulära

Apologetik i mötet med det postsekulära –Trons rimlighet i samtid och framtid Lars Johansson ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var […]

Mötet med den vetenskapstroende

Mötet med den vetenskapstroende –Om en övertro på vetenskapen Lars Johansson ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var Meningsfulla möten och […]

Mötet med den sekulära humanisten

Mötet med den sekulära humanisten –När människan blir alltings centrum och måttstock Per Ewert ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var […]

Mötet på Areopagen (Apg 17)

Mötet på Areopagen (Apg 17) Predikan av Per Ewert ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var Meningsfulla möten och tonvikten lades […]

Mötet med konspirationsteoretikern

Mötet med konspirationsteoretikern –Synen på sanning, tillförlitlighet, källkritik etc. Lars Johansson ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var Meningsfulla möten och […]

Mötet med muslimen

Mötet med muslimen –Vilken roll spelar islam som nytt inslag i Europa? Per Ewert ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var […]

Mötet med den hälsomedvetna

Mötet med den hälsomedvetna –Hälsa som livsåskådningsalternativ, yoga, mindfulness, alternativa vårdformer etc. Lars Johansson ***** Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus. Temat för Alltid redo! 2022 var […]