Sjunde söndagen efter pingst

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Sjunde söndagen efter pingst är Kärlekens lag, […]

Dagens andakt, 26.6.2024

David Forsblom knyter i dagens andakt, som är den sista innan ett en och en halv månader långt sommaruppehåll tar vid, ihop den gångna andaktssäsongen. Om Gud vill och vi får leva fortsätter Dagens andakt-serien måndagen den 12 augusti 2024. För att ta del av predikningarna i Helgens predikan-serien, klicka här. För att se på sändningarna från SLEF:s […]

Dagens andakt, 25.6.2024

Vilken är min kallelse när livet drastiskt förändras? Den frågan har Annika Nuuja ställt sig och därigenom funnit bönens kallelse. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Allt vad ni ber mig, så säger Jesus” (Sionsharpan nr 379).

Dagens andakt, 24.6.2024

Ove Lillas läser ett stycke ur en andaktsbok för barn som väckt hans fascination: Obeskrivlig: 100 intressanta texter om Gud och vetenskap av Louie Giglio. Avslutningsvis lyssnar vi till Ungdomskören Evangelicum som sjunger sången ”Kraften i korset”. Andakten är en repris från 20.6.2023.

Femte söndagen efter pingst

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Femte söndagen efter pingst är Var barmhärtiga, […]

Dagens andakt, 20.6.2024

Tore Jungerstam berättar i dagens andakt om ett centralt tvillingpar i den bibliska historien: Esau och Jakob. Avslutningsvis lyssnar vi till Evangeliska Ungas Ungdomskör som sjunger sången ”Hur underligt, Herre, är allt vad du gör”.

Dagens andakt, 19.6.2024

I dag bjuds det på en liten sångandakt, där sångerna påminner om att Gud alltid är oss nära: på morgonen, på dagen och på kvällen. Vi sjunger följande sånger ur Sionsharpan: ”Herrens nåd är var morgon ny” (nr 472), ”Alla dagar, så Gud sagt” (nr 474) och ”Dagen är liden” (nr 476). Sjung gärna med […]

Dagens andakt, 18.6.2024

Var söker jag lyckan? Den frågan ställer sig Heidi Orori i dagens andakt. Avslutningsvis lyssnar vi till sången ”Ack, hur lycklig är ej den” med Evangeliska Ungas Ungdomskör.

Dagens andakt, 17.6.2024

Caspian Boström lovar i dagens andakt att berätta om det allra viktigaste du någonsin kommer att höra, så lyssna uppmärksamt! Avslutningsvis sjunger vi sången ”Jesus för världen givit sitt liv” (Sionsharpan nr 126). Andakten är en repris från 8.6.2022 och spelades in under Efo-skriftskolan 2022.

Fjärde söndagen efter pingst

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för fjärde året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Fjärde söndagen efter pingst är Förlorad och […]