Dagens andakt, 25.9.2023

Göran Stenlund anknyter till ett kapitel i Berth Löndahls bok Mysteriet, där författaren lyfter fram trosbekännelsen som det kristna svaret på livets grundfrågor. Avslutningsvis sjungs sången ”Lov, ära och pris” (Sionsharpan nummer 342).

Sjuttonde söndagen efter pingst

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Sjuttonde söndagen efter pingst är Jesus ger […]

Dagens andakt, 22.9.2023

Martin Sandberg läser ett stycke ur andaktsboken Under ytan. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Ge mig i dag, o Herre kär” (Sionsharpan nummer 468).

Dagens andakt, 21.9.2023

Annika Fors berättar om en kvinna i chock och hur en svår situation fick en lösning, och läser sedan en andakt ur Egil Sjaastads bok Ledljus. Till sist lyssnar vi på sången ”Känn ingen oro” med Ungdomskören Evangelicum.

Dagens andakt, 20.9.2023

Carolina Djupsjöbacka läser ett stycke, som utgår från Matteusevangeliet 12:22–32, ur andaktsboken Accent – var dag med Jesus. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Tack, herre Jesus, att Anden du sänder” (Sionsharpan nummer 65).

Dagens andakt, 19.9.2023

Simon Jern läser ett stycke ur andaktsboken Jag hör hans röst av Carl Olof Rosenius. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Vart går du, vart går du” (Sionsharpan nummer 227).

Dagens andakt, 18.9.2023

Annika Nyström delar med sig av erfarenheter kring en gammal kristen sedvänja: pilgrimsvandring. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Hela vägen går han med mig” (Sionsharpan nummer 271). Rättelse: I andakten nämns att man hittade Jakobs grav år 1813. Andaktshållaren låter meddela att graven hittades tusen år tidigare, år 813.

Sextonde söndagen efter pingst

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus! Temat för Sextonde söndagen efter pingst är Guds omsorg, […]

Dagens andakt, 15.9.2023

David Forsblom berättar om en av många fascinerande bibliska gestalter: profeten Jeremia. Vad kan vi lära oss av dennes på många sätt svåra liv? Avslutningsvis sjunger vi psalmen ”Gud, för dig är allting klart” (Psalmbokstillägget nummer 898).

Dagens andakt, 14.9.2023

Kristina Örns andakt kretsar kring det som är avgörande för allt liv: vatten. Avslutningsvis sjunger vi sången ”Låt mig, Herre, se den väg” (Sionsharpan nummer 452).