» 

 » 

Dagens andakt, 11.11.2022

Dagens andakt, 11.11.2022

David Forsblom

David Forsblom läser ur Hesekiels boks 37:e kapitel, där profeten får ta del av en mäktig syn som talar om Guds nåderika handlande. Avslutningsvis sjungs sången ”Ty så älskade Gud vår värld” (Sionsharpan nummer 162).