» 

 » 

Dagens andakt, 17.11.2022

Dagens andakt, 17.11.2022

Leo Byskata

Leo Byskata läser ett stycke ur Hans Erik Nissens andaktsbok Ett är nödvändigt. Avslutningsvis sjungs sången ”Fäst dina ögon på Jesus”.