» 

 » 

Domsöndagen

Domsöndagen

Joakim Förars

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed har den pågått ett helt kyrkoår. Den fortsätter med ett nytt kyrkoår från och med första söndagen i advent 2021. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Domsöndagen är Kristus, Herre över allting, och predikotexten är hämtad från Matteusevangeliet 25:31–46. Som predikant fungerar Joakim Förars.