» 

 » 

Dagens andakt, 22.11.2022

Dagens andakt, 22.11.2022

Heidi Orori

Heidi Orori läser ett stycke ur Carl Olof Rosenius andaktsbok Husandakt. Lina Sandells sång ”Gör det lilla du kan” från skivan Möda, vila & behag avslutar andakten.