» 

 » 

Första söndagen i advent

Första söndagen i advent

Albert Häggblom

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Första söndagen i advent är Din konung kommer i ödmjukhet, och predikotexten är hämtad från Markusevangeliet 11:1–10. Som predikant fungerar Albert Häggblom.