» 

 » 

Mötet på Areopagen (Apg 17)

Mötet på Areopagen (Apg 17)

Per Ewert

Mötet på Areopagen (Apg 17)
Predikan av Per Ewert

*****

Apologetikhelgen Alltid redo! firade tioårsjubileum 21–23.10.2022. Då var det tio år sedan den första apologikhelgen ordnades av Evangeliska folkhögskolan i samarbete med SLEF, samtidigt som det var den tionde konferensen eftersom pandemiåret 2020 innebar en paus.

Temat för Alltid redo! 2022 var Meningsfulla möten och tonvikten lades vid den praktiska användningen av apologetiken och den personliga kontakten i människomöten. Konferensens gästades av svenskarna Per Ewert från den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet och av Lars Johansson, som är lärare i religionshistoria och religionsfilosofi vid Örebro Teologiska Högskola/Akademi för ledarskap och teologi.