» 

 » 

Andra söndagen i advent

Andra söndagen i advent

Tomas Klemets

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Andra söndagen i advent är Din konung kommer i härlighet, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 21:25–33. Som predikant fungerar Tomas Klemets.