» 

 » 

5. En blind tiggares trosbekännelse, Mark 10:46–52

5. En blind tiggares trosbekännelse, Mark 10:46–52

Inledning: Efter vad man vet, besökte Jesus staden Jeriko en enda gång. Det besöket ägde rum, när han var på sin sista resa upp till Jerusalem. Jesus var son till kung David i rakt nedstigande led. Gud hade lovat denne kung, att hans son för evigt skulle sitta på Israels tron (2 Sam 7:12–16). Romarna som härskade över landet tålde inte att höra vare sig om landets tidigare eller nuvarande kungar.

 1. Vad skulle vara det värsta, ifall du var tvungen att försörja dig genom att tigga?
 2. Vad kan en människa lära sig, då hon sitter år efter år vid en livligt trafikerad väg (vers 46b)?
  • Vad tror du att Bartimeus tänkte om Jesus under de tre år, då denne besökte alla andra platser utom Jeriko?
 3. Jesus besökte ju Jerusalem (på 30 km avstånd från Jeriko) flera gånger. Varför hade inte Bartimeus sökt sig dit för att få bot?
  • Tror du att Bartimeus hade färdiga planer, för den händelse att Jesus någon gång skulle komma till Jeriko?
 4. Vad var det som fick Bartimeus att dra den slutsatsen att Jesus var en son till kung David (vers 47)?
  • Varför var inte Bartimeus rädd för romarna, när han för full hals ropade ut kung Davids namn?
  • På vilket sätt förändrades Bartimeus rop, när man försökte tysta ner honom (vers 47–48)?
  • Hur reagerade Jesus på titeln “Davids son?”
 5. Ge olika skäl till varför människorna ville tysta ner Bartimeus rop på hjälp.
  • Varför tog ingen den blinde tiggarens hand och förde honom till Jesus, i stället för att förbjuda Bartimeus att ropa (vers 48)?
  • Tänk på någon gång då man inte hört din ångest eller ditt rop på hjälp. Varför tror du att det gick på det viset?
 6. Vad kan Bartimeus ha tänkt, när han hörde att Jesus kallade på honom (vers 49–50)?
  • Bartimeus hade troligen ända tills nu varit aktsam om sin mantel, som också tjänade som madrass och täcke om natten. Varför slängde han den nu plötsligt ifrån sig (vers 50)?
 7. Varför frågade Jesus Bartimeus om en sak som var självklar (vers 51)?
  • I dag frågar Jesus dig: “Vad vill du att jag skall göra för dig?” Vad svarar du honom? (Du kan också svara tyst för dig själv.)
 8. På vilket sätt botade Jesus Bartimeus ögon (vers 52)?
  • Originalspråket har ett verb som kan översättas på två sätt: “Gå, din tro har hjälpt dig” eller ”Gå, din tro har frälst dig”. Varför ville Jesus säga de här orden till Bartimeus, när alla andra hörde på?
 9. Bartimeus följde Jesus på vägen (vers 52b). Varför gjorde han det?
  • Följande dag ropade hela folkskaran på Jesus och kallade honom Davids son vid Jerusalems portar (11:9–10). Varför var inte heller de övriga människorna nu längre rädda för romarna?

Bara en knapp vecka senare fick Bartimeus med sina nybotade ögon se, hur hans välgörare spikades upp på ett kors. Vad tror du att Bartimeus tänkte, när han fick se det hända?