» 

 » 

7. Den uppståndne Jesus möter Maria, Joh 20:11–18

7. Den uppståndne Jesus möter Maria, Joh 20:11–18

Inledning: Ledaren läser Luk 8:1–3. Där lär vi oss mer om vilken bakgrund Maria från Magdala hade. Maria hade, i motsats till lärjungarna, stått nedanför korset ända till det bittra slutet. Hon deltog även i begravningen av Jesus (Matt 27:61). I evangelierna finner vi ordet “rabbouni” (v. 16) bara två gånger. Det är ett starkare ord än “rabbi” (lärare).

 1. Hurdant tror ni Marias liv var på den tiden då sju demoner bodde i henne?
 • Hurdan var vardagen?
 • Hurdana var människorelationerna?
 • Hur betedde hon sig, när demonerna styrde henne?
 • Hurdana hade de år kanske varit, då Maria följde Jesus runt om i landet?
 • Hurdan var Marias kärlek till Jesus? Se de benämningar hon använder om honom. (v. 13, 16, 18)
 1. Vad berättar det om Maria, att hon stod nedanför korset ända till slutet, samt att hon också följde honom ända till gravläggningen?
 • Vad tror ni att Maria gjorde de två nätter och den dag då Jesus låg i graven?
 1. Varför gick inte Maria bort från graven, fastän den var tom? (v. 11)
 • Varför upplevde Maria det så fruktansvärt att hon inte mer fick se Jesu döda kropp, eller röra vid den en sista gång?
 1. Varför förundrade sig inte Maria över änglarna som satt vid graven? Försök att ge olika förklaringsmodeller till det. (v. 12–13)
 2. Varför kände inte Maria igen Jesus, när hon såg och talade med honom? Ge olika svarsalternativ. (v. 14)
 • Har det någon gång hänt dig att Jesus har stått bredvid dig i din sorg, utan att du kände igen honom? Om det har hänt – när?
 1. Varför ville både änglarna och Jesus veta varför Maria grät?De borde ju ha vetat vilket hennes svar skulle bli.
 • Varför vill Jesus att också du ska berätta orsaken till din gråt, även om han säkert känner till den ändå.
 • Var Marias tårar onödiga enligt din åsikt? Motivera ditt svar.
 • Hur kan vi veta om våra egna tårar är onödiga eller inte?
 1. Vad var det som sist och slutligen gjorde att Maria kände igen Jesus? (v. 15–16)
 • Varför ville inte Jesus att Maria skulle gå helt upp i sina känslor? (v. 17)
 • Vad kan vi från den här situationen lära oss om Jesu handlande som man?
 1. Vid den här tiden dög inte kvinnor som vittnen i rätten. Varför visade sig Jesus allra först för kvinnor, och varför gav han uttryckligen dem en uppgift att bli vittnen om hans uppståndelse?
 • Jesus var inte bunden av sådana samtida regler som han betraktade som orättvisa, t.ex. sabbatslagarna. Varför gjorde han ändå inte Maria till den tolfte aposteln, efter att Judas dött?
 1. Hur förändrade Jesu uppståndelse resten av livet för Maria?

Glädjebudskapsfråga: Ett hurdant hopp för resten av ditt liv innebär uppståndelsen för dig?