» 

 » 

2. En sund själ i en sund kropp, Mark 2:1–12

2. En sund själ i en sund kropp, Mark 2:1–12

Inledning: På den här tiden hade husen platta tak av tegel. De var uppenbarligen lättare att ta i sär än tak i våra hus. Man kom upp på taket längs en stege utanför huset. Hjärnblödning hos en medelålders eller äldre människa leder ofta till förlamning. Människosonen betyder Jesus.

 1. Föreställ er det dagliga livet för den förlamade mannen. Vilka besvär och svårigheter var förknippade med det? (Vilka former av hjälp behövde mannen? Hur förändrades hans relationer till andra, när han blev sjuk? Vilka framtidsplaner eller drömmar kan han ha haft? Vilken mening hade han i livet?)
  • Föreställ er hur livet blev för den familjemedlem som måste sköta om den här mannen?
 2. I vers fem framkommer det att mannen hade syndat. Vilka synder kan en människa begå även om hon är förlamad?
  • Samtala över ämnet: “Gör sjukdom oss till bättre eller till sämre människor?”
 3. Vilka var bärarna? Ge olika alternativ.
  • Vad fick dem så beslutsamma som vers 3–4 vittnar om?
  • Föreställ er vad vännerna var tvungna att göra för att få den förlamade mannen till Jesus. Tänk igenom hela vägen ända hemifrån, bit för bit. (Vad var lätt? Vad var svårt?)
 4. Bärarna hade hämtat sin vän till Jesus för att han skulle bota honom. Varför förkunnar Jesus för honom först av allt, att hans synder är förlåtna (vers 5)? (Varför handlade Jesus just i den här ordningsföljden?)
  • Vad betydde det för den förlamade mannen att få veta att hans synder var förlåtna?
 5. Föreställ dig att du skulle föra ditt allra största problem till Jesus, och att han då skulle svara dig: “Min son/dotter, dina synder är förlåtna.” Skulle du bli glad eller ledsen?
  • Om du kunde välja, vilket skulle du välja: ett gott samvete fast ditt problem är olöst, eller en lösning på problemet, medan du fortfarande skulle ha synd på ditt samvete?
  • Hur förändrades den förlamade mannens inställning till sin sjukdom efter att han hade fått förlåtelse för sin synd och hade ett rent samvete?
 6. Vems tro talar Jesus om i början av vers 5? Notera hur satsen är uppbyggd.
  • När kom den lame själv till tro?
 7. Svara på den fråga som Jesus ställer i vers 9. (Vad kostade det Jesus att bota mannens sjukdom? Vad kostade det Jesus att förlåta mannens synder?)

 8. Förutom att den här texten talar om tro, talar den också om otro. Varför ville de laglärda inte tro att Jesus kan förlåta människornas synder?

 9. Hur kan vi “bära” våra vänner, som inte vill tro, fram inför Jesus? (Var kan de möta honom?)

 10. Jesus har lett dig till den här bibelgruppen, framför allt för att han ska få säga till dig: “Min son/dotter, dina synder är förlåtna.” Vad betyder de här orden för dig i den livssituation som du är i just nu?