» 

 » 

6. När det värsta händer, Mark 5:21–24, 35–43

6. När det värsta händer, Mark 5:21–24, 35–43

Inledning: Till synagogföreståndare valdes en stadsbo som åtnjöt allmänhetens förtroende. Alla andra synagogföreståndare i Nya testamentet, utom Jairus, var fientligt inställda till Jesus. Jairus hade bara detta enda barn (Lukas 8:42).

 1. Föreställ er hur livet blev för föräldrarna, då de äntligen fick sitt länge efterlängtade barn.

 2. Vad kan hända mellan makarna, när ett barn insjuknar i någon allvarlig sjukdom? Ge olika alternativ.
  • Vad kan ha hänt i Jairus gudsrelation, när flickan blev sjuk?
 3. Varför gick Jairus med på att be Jesus om hjälp, fastän denne inte var populär i de kretsar som Jairus rörde sig i?
  • Vad säger oss Jairus sätt att be om hjälp om honom själv (vers 22–23)?
 4. Vad hände i faderns hjärta i vers 35?
  • I vilka situationer har du tänkt att det är onödigt att längre besvära Jesus?
 5. Varför förbjöd Jesus Jairus att vara rädd, fastän det allra värsta hade hänt (vers 36)?
  • Vad är du allra mest rädd för i världen? (Du kan svara tyst för dig själv på frågan)
  • Om Jesus skulle förbjuda dig att vara rädd, när det du fruktat för allra mest har hänt, hur skulle du reagera då?
 6. Jesus säger till dig idag: “Var inte rädd. Tro bara!” Vad betyder de orden i din situation?
  • Vad borde Jairus ha trott på, också efter det att flickan hade dött?
  • Vad skulle Jairus ha gjort, om han inte alls hade haft någon tro på Jesus?
 7. Jairus fru hade varit tvungen att se sitt barn dö under tiden som mannen var borta. Hur hade hon det, när Jesus och hennes man kom till sorgehuset?
  • I Jairus hem rådde redan begravningsstämning. Vad ville Jesus säga till begravningsgästerna med orden som bevarats för oss i vers 39?
 8. Läs noga hur Jesus väckte flickan till liv igen (vers 41–43). Vad fäster du speciellt uppmärksamhet vid i den här beskrivningen?

 9. Varför förbjöd Jesus människorna att berätta om det här undret för andra, fastän det skulle ha gett honom god PR?

 10. Fundera över det här undret utifrån flickans situation – hur påverkade det henne och hennes framtid?
  • Hur förändrades föräldrarnas liv efter det här?
  • Vad tror ni Jairus och hans familj tänkte, när de senare hörde rykten om Jesu egen död och uppståndelse?

Glädjebudskap: “Var inte rädd! Tro bara!” I Jesu språkbruk betyder det: “Lämna den här saken i min hand. Jag kan nog ta hand om den.” Själv var Jesus rädd bara för en enda sak, nämligen att skiljas från sin Far. Det var han så rädd för, att han svettades blod i Getsemane. På det sättet visade Jesus, att det att vara skild från Gud (helvetet, med andra ord), är det enda som en människa har skäl att vara rädd för. Allt annat, som gör oss rädda, kan och vill Herren förvandla till välsignelse i våra liv, när vi tror på honom.