» 

 » 

7. En kvinna som förlorat sin kvinnlighet, Mark 5:25–34

7. En kvinna som förlorat sin kvinnlighet, Mark 5:25–34

Inledning: Enligt Mose lag var en kvinna kultiskt oren, när hon hade blödningar. Ingen fick röra vid henne, inte heller vid de föremål som hon hade varit i beröring med. En kvinna som hade menstruation hade inte rätt att komma till templet (3 Mosebok 15).

 1. Ifall kvinnan i vår text var 30–40 år gammal, hade hon förlorat sin hälsa då hon var jämförelsevis ung. Vilka följder fick den här sjukdomen i hennes liv, ifall hon var gift? Och vilka följder, ifall hon inte var gift?
  • Vilka följder har en kontinuerlig blodförlust för den fysiska hälsan och konditionen?
  • På vilket sätt påverkar en sådan här sjukdom en kvinna och hennes självbild och självkänsla?
 2. Vad kan den här kvinnan ha tänkt om Gud, när hon insjuknat i en sådan här sjukdom?
  • Hur hade kvinnans gudsrelation eventuellt förändrats under de långa sjukdomsåren?
 3. I vers 26 framgår det, att kvinnan hade haft egendom. Ge olika förslagsalternativ till varifrån hon fått pengarna, och till vilket ändamål de ursprungligen hade varit avsedda.

 4. Vi kan anta att den här tidens “gynekologiska” yrkeskunnande inte var av högsta klass. Varför tror ni att det var så viktigt för den här kvinnan att bli frisk, så att hon om och om igen gick med på ”doktorernas” kvacksalveri och till och med använde alla sina pengar på det (vers 26)?
  • Vad kan kvinnan vid det här laget ha tänkt om läkare och helbrägdagörare i största allmänhet (vers 26)?
  • Vilken var skillnaden mellan Jesus och andra helbrägdagörare?
 5. Hur kunde den här kvinnan, som blivit besviken på allt vad läkare heter, vara så säker på att hon kunde bli botad bara genom att röra vid Jesu mantel (vers 28)?
  • Är du lika säker som kvinnan i vår text, att det är enkelt för Jesus att lösa också ditt svåraste problem?
 6. Varför sade inte kvinnan högt, i likhet med andra, att hon behövde Jesu hjälp?
  • Varför valde kvinnan just beröring som sitt sätt att bli botad på?
 7. Hur kunde Jesus veta att någon rörde lätt vid en flik av hans mantel?
  • Varför lät inte Jesus kvinnan återvända hem, utan att samtala med henne?
 8. Hur kan kvinnan ha reagerat, när hon hörde Jesu fråga (vers 30)?
  • Vad såg kvinnan i Jesu ögon, när han vände sig om och såg på henne (vers 32)?
 9. Kvinnan hade inte tänkt säga ett enda ord till Jesus, och ändå “talade hon om hur det var” (vers 33). Vad berättade hon?
  • Har du någon gång “sagt hela sanningen” till Jesus, när det gäller dig själv och ditt liv? Om du inte har gjort det, varför inte?
 10. Vers 34 kan översättas på två sätt: “din tro har hjälpt dig” eller ”din tro har frälst dig”. Varför ville Jesus säga just de här orden till kvinnan?
  • Varför kallade Jesus kvinnan för “sin dotter”, fastän hon var i ungefär samma ålder som han själv?

Glädjebudskap: Jesus själv blev en gång kultiskt oren, så att han orenade dem som rörde vid honom. Det hände när hans blod rann ner på marken då han blev piskad, och senare när han hängde på korset. Det var priset som Frälsaren måste betala, för att frälsa den här kvinnan, och även priset för att frälsa dig!