» 

 » 

8. Ett huvud på fat, Mark 6:16–29)

8. Ett huvud på fat, Mark 6:16–29)

Inledning: Herodes var egentligen inte någon kung, utan en landsfurste. Med romarnas lov härskade han över en fjärdedel av Palestina. Historikern Josefus berättar ungefär det samma om Herodes äktenskap som Bibeln gör. Enligt Josefus hette Herodias dotter Salome. Johannes var ungefär 30 år, när han anhölls.

 1. Ge olika tänkbara skäl till varför Herodes hade tagit hustrun från sin egen bror (vers 17–18).
  • Vad var det eventuella skälet till att Herodias ville byta man?
 2. Varför blandade sig Johannes i Herodes äktenskap, fastän han helt säkert visste att det var farligt?
  • Hur skulle du förhålla dig till en människa som kom för att tillrättavisa dig om någon synd i ditt privatliv?
  • Varför hatade Herodias Johannes mer än hennes man gjorde (vers 19–20)?
 3. Vad tror ni Johannes tänkte, när han satt i fängelsehålan? (Tror ni att han någon gång ångrade, att han hade tillrättavisat Herodes?)

 4. Varför hade Herodes respekt för Johannes, fastän denne bara var en fånge (vers 20)?
  • Varför hade inte Johannes respekt för Herodes, fastän han var dennes fånge?
  • Vad kan Johannes tal ha innehållit som väckte Herodes intresse?
 5. Herodias dotter Salome var vid det här tillfället tonåring. Fundera över hurdant hennes liv hade varit dittills.
  • Vilket intryck får ni av förhållandet mellan mor och dotter i ljuset av den här berättelsen (vers 21–28)?
  • Varför önskade sig inte flickan en häst, en båt, en ny dansdräkt eller något annat som tonårsflickor ofta önskar sig i födelsedagspresent?
 6. Varför ville Herodias och hennes dotter ha Johannes huvud? Varför räckte det inte enbart med en avrättning? Och varför just på ett fat, och inte till exempel i en låda eller i en säck?
  • Hur många mördare (män och kvinnor) hittar vi i den här texten?
  • Hur tror ni att den här händelsen påverkade flickans framtid?
 7. Vad säger vers 26 om Herodes?
  • Varför påverkade mordet på Johannes Herodes på ett djupare plan än de otaliga andra blodshandlingar som han gjort sig skyldig till (vers 16)?
 8. Vad kan Johannes ha tänkt under sina sista stunder?
  • Varför måste den som banade väg för Jesus få ett sådant här slut?
 9. Vad kan Johannes lärjungar ha tänkt om sin lärares öde (vers 29)?
  • Tog Johannes liv enligt din åsikt slut alldeles för tidigt? Motivera ditt svar.
  • Jämför Johannes liv med Herodes och Herodias liv.
  • Vad har Johannes och Jesu död gemensamt? Vilka olikheter finns?
 10. Vilken är enligt din åsikt det viktigaste som du själv och vår tid kan lära av den här berättelsen?