» 

 » 

10. Effata – öppna dig! Mark 7:31–37

10. Effata – öppna dig! Mark 7:31–37

Inledning: Mannen i vår text har troligtvis varit hörselskadad ända från sin tidiga barndom, eftersom han inte kunde tala ordentligt. Han hade alltså aldrig kunnat kommunicera ordentligt med andra människor. (På den tiden fanns inget enhetligt teckenspråk.) Jesaja hade 700 år tidigare förutsagt, att Messias skulle få döva att höra och stumma att tala (Jesaja 35:5; jämför vers 37).

 1. Fundera på vilka olika ljud du hör under en dag. Vad tycker du skulle vara det svåraste, ifall du inte skulle ha gåvan att höra?

 2. Försök föreställa dig hurdan den hörselskadade mannens barndom hade varit. (Vilka knep hade hans föräldrar, när det gällde att fostra sitt barn, skydda honom från faror, lära honom arbeta, och så vidare? Vilken var det döva barnets relation till sina jämnåriga? Hurdan bild fick han av sig själv?)

 3. Hur såg vardagen ut för den vuxna hörselskadade mannen, i jämförelse med andra vuxnas vardag?
  • Antagligen hade han någon gång gått i synagogan och till templet. Hur mycket tror ni att han förstod av den osynlige Guden?
 4. Vilket motiv hade de som kom med den döve till Jesus? Ge olika alternativ (vers 32).
  • Om du hade varit den som kom med den döve mannen till Jesus, hur skulle du ha förklarat för honom vart ni var på väg och varför?
  • Varför måste det ha känts speciellt svårt för den döve att hamna i centrum av folkhopen?
 5. Varför botade Jesus inte den döve på det sätt som han ombads göra av dem som förde den döve till honom (vers 32b och 34)?
  • Varför protesterade mannen inte, utan följde med den okände rabbinen (vers 33)?
 6. Vad förstod den döve av Jesu fyrdelade gester i vers 33 och 34? (Vad ville Jesus säga till mannen genom att se upp mot himlen, innan han botade honom? Vad ville han säga med sin suck?)

 7. Varför har Markus tagit med i texten de ord på grundspråket arameiska som Jesus uttalade, när han botade mannen (vers 34)?
  • Jesus står i det här ögonblicket framför dig och säger: “Effata – öppna dig!” Vad menar han med det, med tanke på din kommunikation med andra människor? (Du kan svara på frågan tyst för dig själv)
 8. I allmänhet tar det tre år för ett barn att få det centrala ordförrådet i språket. Hur var det möjligt för den här mannen att “lära sig” allt detta i ett enda ögonblick?

 9. Varje under som Jesus gjorde, lär oss någonting om himlen. Vad kan vi lära oss med hjälp av den här händelsen?

 10. Varför brydde sig människorna inte om att följa Jesu uppmaning att tiga om undret (vers 36)?
  • Vad tror du, är det en fördel för kyrkan i vår tid om man i massmedia gör reklam för de under som sker?
  • Vilka “nyheter” skulle Jesus hellre ha velat att dessa människor skulle ha berättat för sina bekanta?

Glädjebudskap: Den djupa kommunikationen mellan Jesus och hans far bröts, när Jesus hängde på korset. Det var det pris som Jesus måste betala, för att återupprätta vår kommunikation till Gud – den som våra synder hade brutit.