» 

 » 

12. Att rädda eller förlora sitt liv, Mark 8:34–38

12. Att rädda eller förlora sitt liv, Mark 8:34–38

Inledning: I den här texten för Jesus första gången korset på tal. Hans ord upprörde säkert hans efterföljare alldeles förskräckligt. Att bli korsfäst var nämligen på den tiden den största skam en människa kunde råka ut för. Till skammen hörde också att de dödsdömda själva var tvungna att bära sitt kors till avrättningsplatsen, medan människorna ropade hånfulla tillmälen efter dem. (Lägg märke till att grekiskan har samma ord för “själ” och “liv”.)

 1. Vers 34–38
  • Hurdant liv anses i vår tid vara ett liv värt att leva, och hurdant liv anses inte vara det? (Vad betyder det för vår samtid att rädda respektive förlora sitt liv?)
  • För vem höll Jesus sitt tal?
  • Vad kan människorna ha haft för tankar om att leva i Jesu efterföljd, innan de hörde det här talet? Vad tänkte de efter att ha hört det?
  • Hurdan är den människa som går med på att följa Jesus på de här villkoren?
  • Om Jesus ville ha fler efterföljare, varför höll han då ett tal som det här?
 2. Vers 34 – att förneka sig själv
  • Vad betydde det i lärjungarnas fall att förneka sig själv?
  • Vad betyder det i vårt fall att förneka sig själv och följa Jesus?
  • (Följande fråga är aktuell bara i ett buddhistiskt sammanhang: Vilken är skillnaden mellan buddhism och kristendom, när man talar om att förneka sig själv?)
 3. Vers 34 – att ta sitt kors
  • Vilken är din åsikt: Avser Jesus med uttrycket “att ta sitt kors” vilket lidande som helst, eller bara det lidande som den kristne får möta på grund av sin tro?
  • Hur skulle ditt liv se ut utan kors?
  • Varför låter Jesus inte en enda av sina efterföljare klara sig genom livet utan kors?
  • På vilket sätt förändras korsbärarens liv, om han varje morgon tar sitt lidande ur Guds hand och inte ur djävulens, andra människors eller ödets ”hand”?
 4. Vers 35 – att rädda och förlora livet
  • På vilka olika sätt försöker vi människor bli befriade från våra kors?
  • Varför kan inte den människa bli lycklig som ställer som mål för sitt liv att bli lycklig?
  • Var får Jesu efterföljare kraft att bära sitt kors?
 5. Vers 36–37 – att förlora sin själ, att köpa tillbaka sitt liv
  • För vad kan en människa förlora sitt liv (sin själ)?
  • Med vilken valuta köpte Jesus tillbaka förlorade själar?
 6. Vers 38 – att skämmas för Jesus och hans ord
  • Vad av det som Bibeln lär tycker du är allra svårast att säga högt, då dina vänner som inte är troende hör?
  • Varför skäms Jesus för den kristne som inte vågat kämpa för Guds ord mitt i ett “trolöst och syndigt släkte?”
  • Vad händer med den människa som Jesus skäms för?
 7. Glädjebudskapsfrågor:
  • Vad betyder det för en kristen som bär sitt kors, att Jesus gått samma väg och burit sitt kors före honom eller henne?
  • En kort tid efter det här förlorade Jesus själv sitt liv. Varför?