» 

 » 

13. Troende bara till hälften, Mark 9:14–29

13. Troende bara till hälften, Mark 9:14–29

Inledning: En människa som har en ond ande boende i sig kallas besatt. Det är någonting helt annat än mentalsjukdom, epilepsi eller andra liknande sjukdomar. En döpt människa som tror på Jesus kan inte ha en ond ande boende i sig, för den helige Ande bor redan där. Enligt evangelisten Lukas var pojken som var besatt av en ond ande sina föräldrars enda barn (Lukas 9:38).

 1. Föreställ er hurdant den här pappans liv hade varit, sedan pojken blivit besatt (vers 17–18, 20–22). (Föräldrarnas inbördes relation, förhållandet till grannarna, till Gud, framtiden, försöken att få pojken botad, o.s.v.)
  • Hurdant hade pojkens liv varit, jämfört med det liv hans jämnåriga levde?
 2. Vad var det svåraste för pappan i de situationer som beskrivs i vers 14–18? Vad var det svåraste för pojken?

 3. Vad avsåg Jesus med “detta släkte som inte vill tro”, det släkte som han hade mycket svårt att stå ut med (vers 19)?
  • Varför upplevde Jesus människornas otro så svår just i den här situationen?
 4. Varför innesluter pappan sig själv i bönen om hjälp: “hjälp oss” (vers 22)?

 5. I vers 23 verkar det som om Jesus skulle kräva en orubblig tro av pappan. Varför?
  • Hur skulle det kännas om någon skulle kräva fullkomlig tro av dig, i en situation då du redan mår tillräckligt dåligt från förut?
 6. Vad trodde pappan om Jesus, och vad tvivlade han på, då han utropade orden i vers 24?
  • Vad tror du, och vad tvivlar du på, när du ropar till Jesus och ber honom om en lösning på dina egna käras problem?
 7. Är pappans rop ett tecken på tro eller otro? Motivera din åsikt.
  • När kom den här pappan till tro enligt din åsikt? Ge olika alternativ.
 8. Varför hjälpte Jesus den här familjen, fastän varken far eller son visade några tecken på en orubblig tro?
  • Vems tro var grunden för att det här undret kunde hända?
  • Hur mycket tro behöver du alltså, för att Jesus ska kunna hjälpa dina kära i deras svårigheter?
 9. Pappan tänkte kanske att pojken dog, när han låg orörlig på marken (vers 26). Varför måste han ännu uppleva det skräckögonblicket, innan han fick se att Jesus hjälpte? (Vad skulle pappan inte ha lärt sig, om hjälpen hade kommit direkt då han bad om den?)
  • Varför tillåter Jesus ibland att vi kommer in i en riktigt hopplös situation, innan han hjälper oss? (Om du hade fått snabb hjälp av Jesus, vilken erfarenhet hade du då varit utan?)
 10. “Jesus tog hans hand och reste honom upp” (vers 27). Sätt i stället för ordet “han” i satsen in den människas namn som du nu bekymrar dig allra mest för. Vad betyder versen för dig, om du läser den på det här sättet?

Glädjebudskap: När Jesus utlämnades till att bli torterad av onda människor och onda andar, trodde han ändå utan att tvivla på sin Himmelske Faders kraft och kärlek. På grund av hans tro får också vi, trots våra tvivel, hjälp från Gud för oss själva och våra kära.