» 

 » 

14. Förförarens öde, Mark 9:42–50

14. Förförarens öde, Mark 9:42–50

Inledning: Det grekiska verbet “skandalidzo”, som används i vers 42, har följande betydelser: såra, förleda, locka till synd. Jesu ord är mycket aktuella. Tidningarna är fulla av rapporter om pedofiler och barnpornografi-producenter, som förstör livet för oräkneliga barn i vår tid. Men förutom att Jesus i dagens text talar om dem, talar han om oss alla, vilka våra hemliga frestelser än må vara.

 1. Det straff som omnämns i vers 42 känner ingen lagbok i något land till. Varför är det dödsstraff som Jesus nämner värre än många andra sätt att avrätta de dödsdömda?
  • Varför förtjänar inte de som förför barn ens en hederlig begravning?
 2. Ge exempel på vilka synder en människas händer kan locka henne att göra (vers 43).
  • Till vilka synder kan fötterna förleda en människa? Och ögonen?
  • Känner du igen frestelsen som en frestelse, när du möter den?
 3. Vilket är du mera rädd för, att förlora händer, fötter eller ögon här på jorden, eller att hamna i helvetet efter att du har dött?
  • Vilket av ovanstående är du mera rädd för, när det gäller dina eventuella barn eller dina närmaste?
 4. Vad skulle åhörarna enligt din åsikt säga, ifall någon i vår tid skulle börja predika på samma sätt som Jesus gör i den här texten?

 5. Vad menade Jesus med att ge så här förfärliga råd (vers 43–47)?
  • Vad skulle du tänka om Jesu ord, om någon av dina närmaste hade blivit förledd av någon hemsk människa?
 6. Vilka råd skulle du ge en människa som kämpar med “oövervinneliga” synder på det sexuella området?

 7. Vad skulle hända, om man i kyrkan aldrig skulle predika om frestelser, syndens förskräcklighet och helvetet på det sättet som Jesus här predikade? (Hur skulle gudsbilden förändras? Hur skulle människornas beteende förändras? Hur skulle vi förhålla oss till Jesu kors?)

 8. Vilket är det största misstaget porrproducenterna och -konsumenterna gör?
  • Hur borde vi kämpa mot pornografi i vårt privatliv och på den offentliga arenan?
 9. Vad bör vi göra, om vi märker att vi inte klarat av att hålla de bud Jesus här ger?

Glädjebudskap: Nu förstår du säkert varför Jesu händer och fötter måste genomborras av spikar, och varför han måste dö i ett inre och i ett yttre mörker.