» 

 » 

17. Kampen om ministerportföljerna, Mark 10:32–45

17. Kampen om ministerportföljerna, Mark 10:32–45

Inledning: Jakob och Johannes var söner till Sebedeus, en rätt förmögen fiskare från Galiléen. De bildade tillsammans med Petrus “den inre kretsen” i lärjungaskaran. Jesus kallade en gång Jakob och Johannes “Åskans söner”. Nu är Jesus på väg till Jerusalem för att lida och dö. Han har redan två gånger tidigare talat om sin förestående död.

 1. Vad trodde Jakob och Johannes att Jesus skulle göra, då han var på väg mot Jerusalem?
  • Varför tog de inte Jesus på allvar, när han förutspådde det som står i vers 32–35?
 2. Jakob och Johannes trodde nog på Jesus i det här skedet, men de trodde inte på hans lidande och död. Vad förväntar sig den människa som inte har någon användning av Jesu kors, av honom eller av den kristna tron?

 3. Vad ville kanske Sebedeus söner göra, då de fått “ministerplatserna” i Jesu rike?
  • Varför är maktbegäret så vanligt i vår värld?
  • Tänk över hur du använt den makt som anförtrotts dig, t.ex. i familjen eller på din arbetsplats.
 4. I Bibelns språkbruk syftar bägare ofta på lidande. Vad skulle bröderna kanske ha svarat, om Jesus hade erbjudit dem en plats på varsin sida om korset (vers 38–39)?
  • Är du villig att godkänna lidande som en del av det ansvar och den makt som du anförtrotts?
 5. Vilken var Jakobs och Johannes synd: a) i relation till Jesus, b) i relation till deras medmänniskor?

 6. Varför blev de tio andra lärjungarna i det här skedet arga på Sebedeus söner (vers 41)?
  • Vad lär oss texten om de stridigheter som finns mellan troende, och om orsakerna till dem?
 7. Vad är det som är revolutionerande i det ledarideal som Jesus ger (vers 42–45)?
  • I vilken mån förverkligas det här ledaridealet bland kristna i våra dagar?
  • I vilken utsträckning har du följt Jesu undervisning i vers 43–44? (Du kan också svara tyst för dig själv.)
 8. Vilken är den största skillnaden mellan Jesus och Sebedeus söner?
  • Var och när gjorde Jesus själv det arbete som hörde till en tjänare och slav (vers 45)? (Svaret på den här frågan finns utanför den här texten.)
 9. Uttrycket “ge till lösen” betydde att köpa en slav fri. Läs vers 45 ännu en gång, och anpassa den till ditt eget liv. Från vad köpte Jesus dig fri, och till vilket pris?

Glädjebudskap: Det som Jesus önskar allra mest av dig idag, är att du skulle låta honom tjäna dig, och att du skulle ta emot förlåtelse för dina synder, också för den synden att du missbrukat den makt som getts dig.