» 

 » 

19. Fikonträdet som förbannades, Mark 11:12–14, 20–25

19. Fikonträdet som förbannades, Mark 11:12–14, 20–25

Inledning: Enligt Bibeln kommer Guds vrede över dem som inte uppfyllt hans lag (5 Mosebok 28:15). En del av Gamla testamentets profeter framställde Guds vrede i form av ett skådespel, eller i form av en symbolisk handling. Att förbanna ett fikonträd, som här i vår text, var just en sådan handling.

VERS 12–14

 1. Vad händer om en människa förbannar en annan?
  • Om någon förbannat dig, berätta hur det kändes.
 2. Hur kunde Jesus förvänta sig frukt på fikonträdet vid en tid då det inte bar frukt?
  • Vad och vilka syftade den handling på, som Jesus symboliskt utförde vid det här tillfället? (Vad anser du om den tolkningen, att Jesus här förbannade sitt eget folk Israel?)
 3. Vilken slags frukt hade Jesus förväntat sig av sitt folk?
  • Vilken slags frukt förväntar sig Jesus i ditt liv?
  • Vilken slags frukt förväntar sig Jesus av vår kyrka, och av våra kristna kyrkor i allmänhet?
 4. Vad lär vi oss om nådatiden? Hur lång är den?
  • När tror ni att den dagen kommer, då Jesu tålamod med kyrkorna i Europa och Amerika tar slut?

VERS 20–21

 1. Hurdant är ett förbannat människoliv?
  • På vilket sätt påminner det förbannade fikonträdet och Jesu kors om varandra?

VERS 22–24

 1. Om du någon gång bett en bön i tro, fick du då det som du bad om?
  • På vilket sätt skiljer sig en “trons” bön och en “normal” bön från varandra?
 2. Varför ber vi inte så ofta om att berg ska flytta på sig?
  • Om ett berg “flyttat på sig” någon gång i ditt liv, berätta hur det gick till.
  • Vad tror du om de tillfällen, då någon kristen befallt ett berg att röra på sig, men det ändå inte gick så?

VERS 25

 1. Vad tycker du är det svåraste, när det gäller att ge förlåtelse?
  • Vad ska vi göra om vi inte kan förlåta någon?
  • Vad säger det om en människas tro, om hon inte vill förlåta en annan?
 2. På vilket sätt hör det förbannade fikonträdet ihop med vers 22–25? (Vilken är den frukt som Jesus väntar sig av oss?)
  • Hur kunde Jesus förlåta de makthavande, som han visste att hela tiden planerade att ta livet av honom?

SAMMANFATTANDE FRÅGOR

 1. Varför förbannade Jesus fikonträdet just under den sista vecka som han var i livet?
  • Vad tänker du om den tolkningen, att efter det att Jesus förbannat fikonträdet, så tog han själv dess plats och blev förbannad?

Glädjebudskap: Paulus berättar om hur vi kan göra bytesaffär med Jesus, alltså byta förbannelsen mot välsignelse. Ledaren läser Galaterbrevet 3:13–14.