» 

 » 

21. Jesu återkomst, Mark 13:14–32

21. Jesu återkomst, Mark 13:14–32

Inledning: I den här texten talar Jesus om två saker samtidigt, nämligen om Jerusalems förstöring (som inträffade 40 år senare, alltså år 70 e. Kr.), och om tiden före sin återkomst (som vi nu lever i).

 1. En del vetenskapsmän menar, att om man talar om tidens ände som något som sker klockan tolv på natten, då skulle den tid vi nu lever i vara fem före tolv. Vad tänker du om det här?
  • Önskar du att Jesus skulle komma tillbaka under din livstid? Varför ja/nej?
 2. Uttrycket “den vanhelgande skändligheten” i vers 14 (eller “förödelsens styggelse” i andra översättningar) är hämtat från Daniels bok. Det hänvisar till år 168 f. Kr. då Antiokos Epifanes reste ett altare till avguden Zeus i Jerusalems tempel och offrade svin på det. Jesus förutsäger att det samma ska upprepas i ändens tid. Vad kunde “den vanhelgande skändligheten” vara i Guds tempel idag, alltså i den kristna kyrkan?
  • De kristna kom ihåg Jesu ord år 70 e. Kr. och handlade i enlighet med dem, och räddade sig därmed undan belägringen av Jerusalem. Vad kunde de här verserna betyda i ändens tid? Vad är det vi ska fly från (vers 14–18)?
 3. Varför säger inte Jesus rent ut vad som kommer att plåga mänskligheten under den sista svåra tiden (vers 19–20)?

 4. Vad säger texten om den religiösa situationen i den kristna kyrkan tiden innan Jesu återkomst (vers 21–23)? (Vad tänker du i ljuset av den här texten om det att många väntar en världsvid väckelse i de yttersta tiderna?)
  • Hur kan vi veta vem som förkunnar Kristus på ett rätt sätt, och vem som inte gör det (vers 21–23)?
  • Hur kan falska profeter göra tecken och under?
  • De falska profeterna tänker antagligen om sig själva att de är rätta profeter. Vad har fått dem att missta sig så grundligt?
  • Går det att vilseföra de utvalda i svåra tider, eller går det inte? Motivera ditt svar.
 5. Vad kunde åstadkomma en sådan förändring i rymden och atmosfären som vers 24–25 talar om?

 6. Vad kommer att hända med a) de utvalda, b) alla andra, när Jesus kommer tillbaka (vers 26–27)?

 7. Vad vill Jesus säga just till oss som lever idag med sin liknelse om fikonträdet (vers 28–29)?

 8. Liberalteologerna menar att Jesus misstog sig, när han förutsåg tiden för sin återkomst (vers 30). Vad anser du om deras påstående? (Vilka följder får det för den kristna tron, om det visar sig att Jesus misstagit sig?)
  • Vad skulle vers 30 kunna betyda?
 9. Vad betyder Guds ord för de troende som lever i ändens tid (vers 31)?
  • Vad betyder Guds ord för dig personligen i dag?
 10. Varför måste dagen för Jesu återkomst förbli en hemlighet ända till slutet (vers 32)?