» 

 » 

22. Kärleken upphör aldrig, Mark 14:1–9

22. Kärleken upphör aldrig, Mark 14:1–9

Inledning: Ledaren refererar det som står i Lukas 10:38–42, Johannes 11 och Johannes 12:1–11. Kvinnan i vår text är alltså Maria från Betania (synderskan som beskrivs i Lukas 7:36–50 är en annan person). Martas, Marias och Lasarus föräldrar var antagligen döda. De hade kanske lämnat pengar i brudkistorna åt sina ogifta döttrar, eller som en trygghet för dem för äldre dagar. Den sista veckan i Jesu liv på jorden hade just börjat.

 1. En hurdan gåva skulle du vilja ge en människa som du älskar, om du visste att han/hon snart ska dö?
  • Jesus nämner i det här sammanhanget sin egen begravning (vers 8). Tror du att Maria – i motsats till lärjungarna – förstod att han snart skulle dö? Motivera ditt svar.
 2. Nardusoljan var värd en årslön för en man. Man använde den bara droppvis. Hur mycket skulle nardusolja kosta om vi omvandlade priset till våra löneförhållanden?
  • Hur länge måste man spara för att få ihop en sådan summa?
  • Vad ansåg Maria om sin brudkista eller ålderdom när hon använde arvet till att köpa en flaska nardusolja?
 3. Varför hällde Maria ut allt innehållet i flaskan över Jesu huvud? Skulle det inte ha räckt med mindre?
  • Orden “Messias” och “Kristus” betyder på svenska “den smorde.” De judiska kungarna smordes i början av sin karriär. Varför smordes Jesus först just innan sin begravning?
 4. Maria hade använt sina besparingar till en flaska nardusolja. Vad var det i kritiken från de närvarande som kanske var mest sårande för henne (vers 4–5)?
  • Fundera över hur mycket de fattiga i staden hade kunnat få för en årslön.
 5. Vad gjorde Maria mest glad av det som Jesus sade till hennes försvar (vers 6–9)?
  • Tänk efter om Jesus kan säga det samma om dig, som han sade om Maria: “Hon har gjort vad hon kunde” (vers 8).
  • Vad kan du från och med nu göra för Jesus?
 6. På vilket sätt påminner Marias handling i texten, och det som Jesus gjorde på korset (alltså “evangelium”), om varandra (vers 9)?
  • Vilket är enligt din åsikt ett större slöseri, det att Maria hällde ut en flaska nardusolja för Jesu skull, eller det att Jesus göt sitt blod för Marias skull?
 7. Vad var så speciellt i Marias handling, att man kommer att minnas det för evigt (vers 9)?
  • Ett hurdant minne skulle du själv vilja lämna efter dig (vers 9)?
 8. Vad kan Maria ha tänkt många år senare om de pengar som hon den där dagen hade “slösat” på Jesus?
  • Hur hade Maria lärt sig att älska Jesus så mycket?
  • Hur kan vi lära oss att älska Jesus lika mycket som Maria gjorde?

Glädjebudskap: Maria hade lärt känna Jesu kärlek genom att lyssna till honom. Därför visste hon också när det var rätt tid att tjäna Jesus. Maria trodde först på evangeliet, och det var just den här tron som födde viljan hos henne att offra allt för Jesus. Det var Marias förtjänst att Jesus doftade nardus, var han än rörde sig under de sista dagarna av sitt liv.