» 

 » 

23. Rättegången mot Jesus – en fars, Mark 15:1–15

23. Rättegången mot Jesus – en fars, Mark 15:1–15

Inledning: Man kan också arbeta parvis/gruppvis med den här texten. Varje par behandlar i så fall en eller två personer. Till slut delger grupperna sina upptäckter för varandra.

 1. PONTIUS PILATUS var landshövding över Judéen år 26–36 e. Kr. Han var alltså den högste representanten för den romerska ockupationsmakten. Han svarade för sina handlingar inför kejsar Tiberius. Pilatus ville inte under några omständigheter att ryktet om judarnas revolutionsidéer skulle nå kejsarens öron. Rätten att utdöma eller avslå en dödsdom tillkom bara landshövdingen.

Vers 1–15

 • En hurdan bild ger den här texten av Pilatus personlighet? (Vilka värderingar hade han till exempel?)
 • Vad skulle du tänka om en domare, som ställde sådana frågor som i v. 12 och 14?
 • Varför använde sig inte Pilatus av den makt som han hade, utan lät andra bestämma i sitt ställe?
 • Vad tror du Pilatus innerst inne tänkte om Jesus? (Varför kallade han Jesus två gånger för judarnas kung? Vers 9 och 12)
 • Jämför de två männen som stod mitt emot varandra i rättssalen den här morgonen, romarnas landshövding och judarnas kung. Vilken var den största skillnaden mellan dem?
 • Vem avgjorde slutresultatet av rättegången mot Jesus?
 • Hur kan det ha känts för Pilatus att lämna ut Jesus till att pinas och korsfästas (vers 15)?
 • Hur försökte Pilatus kanske försvara sitt handlande inför sitt eget samvete?
 • Hur skulle du ha handlat om du hade varit i Pilatus ställe den där morgonen?
 1. BARABBAS hade varit ledare för ett politiskt uppror och var en mördare. Hans namn betyder helt enkelt “faderns son.”

Vers 6–15

 • Fundera över hurdan barndom och ungdom och hurdant vuxet liv Barabbas hade haft. Vad kan ha gjort att den här mannen blev en revolutionär och mördare?
 • Vad tror du, skulle du under vissa omständigheter kunna bli en mördare? Motivera!
 • Hurdana tankar kan ha rört sig i Barabbas huvud medan han väntade på att dödsdomen skulle verkställas? (Tror du att det fanns något han ångrade?) Tror du att Barabbas följde med till korset för att se vad som hände med den man som så att säga dog i hans ställe?
 • I vilken bemärkelse är vi alla i samma ställning som Barabbas, i relation till Jesus?
 1. ÖVERSTEPRÄSTER fanns det vanligen bara en i taget av, men i det här fallet var de två: Kajafas, den egentlige översteprästen år 18–36 e. Kr. och hans svärfar Hannas, som innehade tjänsten år 6–15 e. Kr., men som ännu använde sin makt till att påverka genom svärsonen.

Vers 1–15

 • Vad tror du att översteprästerna trodde att deras livsuppgift var?
 • Vad var det som översteprästerna var avundsjuka på, när det gällde Jesus?
 • Varför insåg översteprästerna inte sina egna motiv?
 • Vilket var mera förkastligt: det justitiemord som översteprästerna gjorde sig skyldiga till, eller de mord som Barabbas hade begått under ett uppror?
 • Hur är det möjligt att en djupt troende människa kan bli ett vapen i den ondes hand?
 • Tänk efter, om du i något avseende påminner om översteprästerna. I vilket avseende, i så fall?
 1. FOLKSKARAN hade föregående söndag ropat Hosianna till Jesus. Nu ropade de “Korsfäst!”. Säkert fanns det människor i den här skaran som hade fått hjälp av Jesus.

Vers 8–15

 • Varför ville folket ha en farlig mördare på fri fot?
 • Hur är det möjligt att folket lät sig uppviglas mot sin välgörare? (Varför höjde inte en enda människa rösten till Jesu försvar, mot det justitiemord som skedde?)
 • Vad skulle du ha gjort, om du hade varit med i folksamlingen den där morgonen?
 • Skulle någonting liknande kunna hända i vårt land i våra dagar? Motivera ditt svar.
 • Vad lär oss den här texten om de goda och om de dåliga sidorna i en demokrati?
 1. JESUS säger en enda kort replik under hela rättegången (v. 2). I övrigt tiger han.

Vers 1–15

 • Hittills har Jesus vägrat titulera sig på något annat sätt än som Människosonen. Varför erkänner han nu, att han är judarnas kung (vers 2)?
 • Varför försvarar Jesus sig inte?
 • Jämför Jesus med alla de andra som förekommer i texten. Vilka skillnader hittar du mellan dem? (Vad gör Jesus till en så beundransvärd person just i den här situationen?)
 • Vad kanske Jesus tänkte om de människor som fanns runt omkring honom?
 • Vem avgjorde rättegången mot Jesus: Pilatus, Gud eller djävulen?