» 

 » 

24. Den otroliga uppståndelsen, Mark 16:1–14

24. Den otroliga uppståndelsen, Mark 16:1–14

Inledning: Enligt den gammalkyrkliga traditionen var Markus tolk för Petrus, och Markusevangeliet beskriver Jesu liv sett med Petrus ögon. Ett av de teman som finns i det här evangeliet är lärjungarnas otro. Fastän Jesus hade talat om sin egen död och uppståndelse, trodde lärjungarna ändå inte att det skulle inträffa. Lägg märke till att man redan på fredagen hade smort in Jesu kropp en gång.

 1. Varför envisades de galileiska kvinnorna med att gå till Jesu grav, fastän de visste att både stenen och de romerska vaktsoldaterna (enligt Matteus) skulle hindra dem från att komma in i graven (vers 1–3)?

 2. Kvinnorna hade redan två dagar tidigare sett hur Jesu misshandlade kropp blev insmord. Varför ville de smörja in den ännu en gång?
  • Tror du att du i motsvarande situation hade velat se din älskades kropp bli insmord, och skulle också du ha velat röra vid den?
  • Det var bara Johannes som hade sett Jesus dö. De andra lärjungarna ville inte alls se Jesu kropp. Varför ville de inte det? (Finns det enligt din åsikt här en skillnad mellan mäns och kvinnors förhållningssätt? Hur skiljer de sig i så fall från varandra?)
 3. Om kvinnorna hade trott på uppståndelsen utifrån det som Jesus hade förutsagt, hur skulle de då ha handlat på påskmorgonen?

 4. Vad tänkte kvinnorna, när de hörde ängelns ord (vers 6)?
  • Trots ängelns ord blev kvinnorna så rädda, att de inte vågade berätta för någon om uppståndelsen (vers 8). Vad var de så rädda för?
 5. Varför valde Jesus kvinnor till att bli de första vittnena om att han hade uppstått, fastän de den tiden inte ansågs duga som vittnen i en rättssal (vers 7 och 10)?

 6. När och på vilket sätt föddes tron på Jesu uppståndelse i kvinnornas hjärtan?

 7. Vad i ditt liv känns lika omöjligt som att en död skulle väckas till liv igen? (Du kan svara tyst på frågan)
  • Vad skulle du svara om Jesus skulle förebrå dig din svaga tro på det sätt som beskrivs i vers 14?
 8. Vilken är skillnaden mellan kroppens uppståndelse (det är bara den kristna tron som lär så) och själens odödlighet (så tror man i många religioner)?

 9. Om inte kroppens uppståndelse fanns, vad skulle då kristen tro ha att ge mänskligheten?
  • Föreställ er en människa som tror på allt annat som kristendomen lär, men inte på kroppens uppståndelse. Varför kan man ändå inte kalla henne kristen?
 10. Petrus hade två dagar tidigare förnekat sin Herre. Vad betydde Jesu specialhälsning till honom (vers 7)?

Föreställ dig att du fallit i en stor synd. Vad skulle du tänka, om du kort därefter skulle få den hälsningen av Jesus att han vill träffa dig?