» 

 » 

Universums och livets uppkomst och utveckling

Universums och livets uppkomst och utveckling

Mats Selander

Universums och livets uppkomst och utveckling
Översikt av darwinistisk och teistisk evolution, intelligent design och kreationism
Mats Selander

***

Apologetikkonferensen Alltid redo! 2018 hade temat I begynnelsen – om universums och livets ursprung och utveckling och hölls 9–11.11 på Evangeliska Centret i Vasa med SLEF och Evangeliska folkhögskolan som arrangörer. Som föreläsare fungerade Mats Selander, Pekka Reinikainen och Tore Jungerstam.

Mats Selander, Stockholm, undervisar vid Apologia – Centrum för kristen apologetik och har både redigerat och gett ut egna böcker. Pekka Reinikainen, Helsingfors, är läkare och författare och föreläser ofta om skapelserelaterade ämnen. Tore Jungerstam, Pedersöre, är lågstadierektor och teolog. Hans specialintresse är urhistorien.