» 

 » 

Dagens andakt, 12.12.2022

Dagens andakt, 12.12.2022

Göran Stenlund

Göran Stenlund rekommenderar inledningsvis biskop Bo Giertz klassiska andaktsbok Att tro på Kristus och återger därefter andakten för måndagen efter Tredje söndagen i advent, utgående från profeten Jesajas 55:e kapitel. Avslutningsvis sjungs sången ”Boken om Jesus är boken för mig” (Sionsharpan nummer 75).