» 

 » 

Kriget om sexualiteten, del 1

Kriget om sexualiteten, del 1

Stefan Gustavsson

Kriget om sexualiteten, del 1
Den sexuella revolutionen och Guds vilja
Stefan Gustavsson

***

Apologetikkonferensen Alltid redo! 2015 hölls 20–22.11 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa med SLEF och Evangeliska folkhögskolan som arrangörer. Temat var Det goda livet. Helgens huvudtalare var Stefan Gustavsson och Pekka Reinikainen.

Stefan Gustavsson från Sverige, teolog, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och direktor för CredoAkademin, är en välkänd författare, apologet och föreläsare. Pekka Reinikainen, läkare, författare och f.d. ateist som blivit kristen, föreläser ofta om skapelserelaterade ämnen.