» 

 » 

Att leva ut tron med både hjärna och hjärta

Att leva ut tron med både hjärna och hjärta

Boris Salo

Att leva ut tron med både hjärna och hjärta
Skillnaden mellan biblisk och grekisk verklighetssyn
Boris Salo

***

Den allra första apologetikkonferensen Alltid redo! hölls 23–25.11.2012 på Evangeliska folkhögskolan i Vasa. Medverkande var Leif Nummela, teolog, författare och huvudredaktör för tidningen Uusi tie, Henrik Perret, teolog och generaldirektör för Finlands teologiska institut, Boris Salo, teolog och författare till flera böcker, Marcus Jakobsson, teolog, Henrik Östman, teolog, Johan Eklöf, teolog, Christoffer Skuthälla, ingenjör och Thomas Illman, lärare inom naturvetenskapliga ämnen.