» 

 » 

Fjärde söndagen i advent

Fjärde söndagen i advent

Ville Auvinen

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Fjärde söndagen i advent är Herrens födelse är nära, och predikotexten är hämtad från Matteusevangeliet 1:18–24. Som predikant fungerar Ville Auvinen.