» 

 » 

Julmorgonen

Julmorgonen

Samuel Erikson

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för julmorgonen är Låt oss gå in till Betlehem!, och predikotexten är hämtad från Lukasevangeliet 2:1–20. Som predikant fungerar Samuel Erikson.