» 

 » 

Nyårsdagen

Nyårsdagen

Boris Sandberg

I serien Helgens predikan predikas utgående från det aktuella temat i kyrkoåret. Serien inleddes i och med första söndagen i advent år 2020 och därmed pågår den nu för tredje året i följd. Varmt välkommen med på vandringen genom ett helt kyrkoår tillsammans med Herrens Jesus!

Temat för Nyårsdagen är I Jesu namn, och predikotexten är hämtad från Första Johannesbrevet 5:1–5. Som predikant fungerar Boris Sandberg.