» 

 » 

3. Vatten blir vin, Joh 2:1–11

3. Vatten blir vin, Joh 2:1–11

Inledning: Ett bröllop var en stor händelse på Jesu tid. Det pågick vanligtvis i flera dagar. Avståndet mellan Nasaret och Kana är cirka 12 km fågelvägen. Jesu mor hade vid den här tiden ännu inte sett sin son utföra något under, men hon hade själv upplevt miraklet med jungfrufödelsen.

 1. Vad kan ha varit orsaken till att vinet tog slut vid bröllopet? (vers 3) Tänk på olika möjligheter.
  • Vad tror du värdfamiljen och brudparet var mest förargade över i detta skede?
 2. Tror du att Maria var förberedd på ett sådant under som skedde vid bröllopet? Motivera ditt svar.
  • Vers tre innehåller en bön. Jämför Marias bön med dina egna böner.
 3. Varför gav Maria inte upp när Jesus ignorerade hennes vink?
  • Vad tänkte Maria om sin son i detta skede?
  • Varför gjorde Jesus detta under, trots att han kanske inte hade tänkt göra det?
 4. I vilka situationer behöver vi en likadan tro som den Maria hade?
 5. Vad tror du tjänarna tänkte, när de mitt under festbrådskan fick bära hundratals liter vatten från brunnen i byn?
  • Varför gjorde tjänarna som Jesus befallde?
 6. Hur många år tar det att framställa ett gott vin?
  • Stenkärlen rymde 80–120 liter var. Hur mycket skulle en sådan mängd god vin kosta i dag?
 7. Vad tänkte tjänarna när de insåg att vattnet hade blivit vin?
  • Tror du att alla dessa tjänare trodde på Jesus efter detta? Motivera ditt svar.
 8. Ordet ”härlighet” betyder i Bibeln att Guds närvaro är synlig för blotta ögat. Guds härlighet uppenbarades först i tabernaklet och i templet. Vad betyder det att Jesus uppenbarade sin härlighet för sina lärjungar genom detta tecken? (vers 11)
  • Varför talar inte Johannes om Jesu under, utan kallar dem tecken?
  • Johannes säger senare att Guds härlighet också uppenbarades i Jesu lidande. Vad menar han med det?
 9. Vad trodde lärjungarna om Jesus efter detta under?
  • Varför var inte lärjungarnas tro ännu ”färdig”?

Glädjebudskap: I Gamla testamentet förknippas vinet med bilden av den härskare som skall stiga fram från Juda. ”Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken blir honom lydiga. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin…” (1 Mos 49:10–11). I Nya testamentet betyder vinet Jesu blod, som utgjuts till våra synders förlåtelse.