» 

 » 

5. Farisén och kopparormen, Joh 3:1–16

5. Farisén och kopparormen, Joh 3:1–16

Inledning: Fastän Nikodemus så att säga var en religiös expert, hade han inte kommit in i Guds osynliga rike. Det känns litet märkligt, att han kommer för att samtala med Jesus, som är yngre, mindre utbildad och i en lägre samhällsställning än han själv. Nikodemus hör till stora rådet. Han är med andra ord ett slags riksdagsman.

 1. Vilka vinkar får vi i texten om de goda och dåliga sidorna hos Nikodemus? (Vad säger det om Nikodemus att han kom till Jesus om natten i stället för om dagen?)
  • Vad tror du att Nikodemus kom för att särskilt fråga Jesus om?
 2. Varför hade Nikodemus inte frälsningsvisshet, fastän han hade trott på Gud i hela sitt liv?
  • Varför kan vi sakna frälsningsvisshet lite till mans?
 3. Vi ska i det följande se vad Jesus menar med pånyttfödelse. Vad förändras, när en människa “föds på nytt ovanifrån”? (vers 3–8)
  • Vad betyder det att pånyttfödelsen är något som sker “av vatten och ande”? (vers 5)
 4. Nikodemus ställer en fråga till Jesus: “Hur kan en människa födas på nytt?” (vers 9) Förklara med egna ord Jesu svar på den här frågan. (vers 10–16)
 5. När Jesus ska förklara pånyttfödelsen, tar han ett exempel från den tid då Israels folk vandrade i öknen. Då sände Gud giftormar in i lägret som straff för folkets synder. Senare gav Gud ändå ett botemedel mot ormgiftet. Den som såg upp på den kopparorm som hängde på en stång, skulle förbli i livet (4 Mos 21:4–9). Vad har den händelsen gemensamt med Jesu död på korset? Försök komma på så många gemensamma saker som möjligt. (vers 13–16)
 6. Bibeln berättar om att många människor dog den dagen. Vad trodde de människor som såg upp mot kopparormen?
  • Varför trodde inte alla på det förfaringssätt att bli botad som Gud gav dem?
  • Vad har den här händelsen i Gamla testamentet att göra med att bli född på nytt?
 7. Ormen används vanligen i Bibeln som en bild på djävulen, Guds motståndare. Varför tror du att Jesus i det här fallet jämställer sig med just en orm?
 8. Vad lär oss vers 16 om att födas på nytt?
 9. (Om det finns tid:) Vilka felaktiga uppfattningar har du tidigare haft om att bli född på nytt? Diskutera dem i ljuset av den här texten.

Glädjebudskap: Gud älskade just dig så mycket, att han gav dig sin ende Son, för att inte heller du som tror på honom ska gå under, utan för att du ska ha evigt liv.